Výchovu a vzdelávanie vykonávame priamo v priestoroch Vašej spoločnosti, príp. v našom školiacom stredisku, pričom sa vieme prispôsobiť akýmkoľvek priestorovým a časovým požiadavkám klienta.

Základné, rozširovacie, opakovacie školenia (kurzy) a aktualizačná odborná príprava:

Obsluha stavebných strojov (strojnícke kurzy)

Doklad (preukaz) obsluhy stavebných strojov

Obsluha poľnohospodárskych strojov a zariadení

Doklad (preukaz) obsluhy poľnohospodárskych strojov

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly

Preukaz obsluhy (pilčíka) RMRP – pilčícky preukaz

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Potvrdenie (preukaz) na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Vodiči motorových vozidiel – vodiči z povolania a vodiči tzv. referentských vozidiel

Potvrdenie (preukaz) o absolvovaní školenia vodiča motorového vozidla

Obsluha krovinorezov

Potvrdenie (preukaz) pre obsluhu krovinorezov

Viazačov bremien

Viazačský preukaz

Obsluha tlakových nádob

Doklad obsluhy tlakových nádob

Kurzy zvárania (zvárači, paliči)

Zváračský preukaz, paličský preukaz

Kuriči – I. – V. trieda

Kuričský preukaz

Obsluha plynových zariadení – kotle – obsluha kotlov

Doklad

Školenia prvej pomoci

Doklad